Twentytwenty theme p-tags break em- and strong-tags that span several paragraphs

Question

Going from twentysixteen to twentytwenty theme has disrupted formating. As I understand WP2020 introduces p-tags within em- and strong- tags that are not closed. It looks like this screenshot one.

The code looks like this

dömer ut riksdagen istället för att ta en match med politikerna och försöka förbättra något.</em></p>
<p>poster2: <a href=https://www.example.com/p72842243#p72842243>72842243</a></p>
<p><em>Man kan inte omväxlande betrakta Greta både som en stor klimatauktoritet, men när konsekvenserna av hennes handlande blir uppenbara plötsligt gå över till att  betrakta henne som ett barn.</p>
<p>Hon har ju möten med t.ex Trudeau, Merkel, Obama, Corbyn, von der Leyen och håller anföranden om klimatet i en mängd stora församlingar. Men i Sverige står hon bakom riksdagshuset och kommenterar inte den svenska miljöpolitiken. Annars har hon inga problem att rabbla siffror om klimatet.</p>
<p>Får hon pris av Nordiska Rådet vägrar hon ta emot priset!</p>
<p>Gretas har blivit instruerad att följa en typisk globalistisk agenda med hat av det egna landet. Bl.a handlar det om att försöka flytta inflytande från riksdagen till Bryssel. Hon mobbar svenska politiker.</em></p>
<p>wwr: <a href=https://www.example.com/p72845620#p72845620>72845620</a></p>
<p><em>Poster1: <a href=https://www.example.com/p72844680#p72844680>72844680</a></p>
<p><em>Ska man vara riktigt petig fyller hon 18 om fyra månader men OK.</p>
<strong>Nu var frågan inte ställd till mig men, men. De allra flesta 

I experimented with substitutions like

$tar = "/(<em>(.(?!</em>))*)</p>/";
$rep = "$1</em></p>";
$content = preg_replace($tar, $rep, $content);

But I never succeeded completely. So now I just close all strong- and em- tags before every /p-tag, which naturally is very ugly.

$tar = "/</p>/";
$rep = "</em></strong></p>";

It looks like this screenshot two.

The code is

dömer ut riksdagen istället för att ta en match med politikerna och försöka förbättra något.</em></em></strong></p>
<p>wwr: <a href=https://www.example.com/p72842243#p72842243>72842243</a></em></strong></p>
<p><em>Man kan inte omväxlande betrakta Greta både som en stor klimatauktoritet, men när konsekvenserna av hennes handlande blir uppenbara plötsligt gå över till att  betrakta henne som ett barn.</em></strong></p>
<p>Hon har ju möten med t.ex Trudeau, Merkel, Obama, Corbyn, von der Leyen och håller anföranden om klimatet i en mängd stora församlingar. Men i Sverige står hon bakom riksdagshuset och kommenterar inte den svenska miljöpolitiken. Annars har hon inga problem att rabbla siffror om klimatet.</em></strong></p>
<p>Får hon pris av Nordiska Rådet vägrar hon ta emot priset!</em></strong></p>
<p>Gretas har blivit instruerad att följa en typisk globalistisk agenda med hat av det egna landet. Bl.a handlar det om att försöka flytta inflytande från riksdagen till Bryssel. Hon mobbar svenska politiker.</em></em></strong></p>
<p>wwr: <a href=https://www.example.com/p72845620#p72845620>72845620</a></em></strong></p>
<p><em>poster1: <a href=https://www.example.com/p72844680#p72844680>72844680</a></em></strong></p>
<p><em>Ska man vara riktigt petig fyller hon 18 om fyra månader men OK.</em></strong></p>
<strong>Nu var frågan inte ställd till mig 

This "fixes" most occurrences of the problem but not all.

There must be a better and simpler way to fix this problem. I have many em- and strong-tags that span over several paragraphs. Twentytwenty theme hacks up these tag contents with p-tags. How can I fix this?

Page url

0
cvr 2 years 2020-12-14T21:10:35-05:00 0 Answers 4 views 0

Leave an answer

Browse
Browse